Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Chodský pes ve výkonu

VÝSLEDKY

Stejně jako každý rok, proběhne i letos soutěž "Chodský pes roku ve výkonu". V tomto roce budeme opět soutěžit v pěti kategoriích. Vyhlášení vítězů, bude probíhat stejně jako v minulých letech.
A to tak, že se zveřejní výsledky ve zpravodaji KPCHP a na letní týdenní akci proběhne slavnostní vyhlášení. Vyhlašovat se budou všechny kategorie samostatně.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové Klubu přátel Chodského psa ČR.
Soutěž probíhá každoročně od 1. ledna do 31. prosince daného roku.

Všichni, kteří se chcete soutěže zúčastnit, zašlete na email chodskypesvykon@seznam.cz nebo OBYČEJNOU POŠTOU na mou adresu (uvedena ve zpravodaji na str.2 u poradce pro výcvik nebo viz. níže) výsledky za daný rok.

Zasílané doklady k jednotlivým kategoriím budou následující:

Pro letošní rok je termín dodání dokladů 31. 3. 2024.

Bodové ohodnocení za jednotlivé výsledky je uvedeno níže v tabulkách.

Děkuji všem majitelům choďáčků, kteří se věnují jakýmkoli aktivitám a tím i propagaci plemene na různých sportovních akcích a přeji jim i jejich psům, hodně úspěchů a radosti při společném cvičení.

Jana Maierová
Rokytnice nad Rokytnou 226
675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Bodovací tabulka sportovní kynologie:

Typ zkoušky Bodové hodnocení
ZOP, BH-VT, ZZO, FPr 1, UPr 1, SPr 1, StPr 1,OB-Z, ZZO 1, IBGH 1, RO-Z 5 b.
ZM, ZPU1, ZMT, ZZZ, RH-E, FPr 2, IPO-V, UPr 2, SPr 2, StPr 2,OB1, ZZO 2, IBGH 2, RO-1 10 b.
FPr 3, UPr 3, SPr 3, StPr 3,OB2, ZZO 3, IBGH 3 15 b.
ZVV1, IGP-1, ZPU2, T1, GPr 1,OB3, IGP-V, IGP-ZTP, RO-2 20 b.
ZLP1, ZVP1, ZZP1, RH-LA, RH-WA 20 b.
ZPU-S 25 b.
IGP-2, SPT1, OPT1, IFH-V, GPr 2 30 b.
ZLP2, ZVP2, ZZP2, ZLP-N,ZVP-N, ZZP-N 30 b.
RH-FA, RH-FL A, RH-T A,RH-L B, RH-W B 30 b.
ZVV2, T2, ZPS1, ZPO1, SPT2, OPT2, IFH-1, GPr 3, RO-3 40 b.
IGP-3, SPT3, OPT3, IFH-2 50 b.
ZLP3, ZVP3, ZZP3, ZTV, ZZS 50 b.
RH-F B, RH FL b, RH -T B, RH-L c, RH-W C 50 b.
ZPS 2, ZPO2, IGP-FH 65 b.
ZVV 3, T3 70 b.

Závody podle: 1.místo 2.místo 3.místo
ZOP, BH, ZZO, OB-Z, ZZO 1 7 b. 5 b. 3 b.
ZM, ZPU1, ZMT, OB1, ZZO 2 10 b. 7 b. 5 b.
OB2, ZZO 3 15 b. 12 b. 10 b.
ZVV1, IPG1, ZPU2, T1, OB3 20 b. 15 b. 10 b.
IPG2, SPT1, OPT1 30 b. 25 b. 20 b.
ZVV2, T2, ZPS1, ZPO1, OPT2, SPT2, FH1 35 b. 30 b. 25 b.
IPG3, SPT3, OPT3, FH2 40 b. 35 b. 30 b.
ZPS2, ZPO2, IPG-FH 45 b. 40 b. 35 b.
ZVV3, T3 50 b. 45 b. 40 b.

Účast na Kozinově poháru 15 b.
Za umístění do 3 místa na Kozinově poháru budou body dvojnásobné
Mistrovství MSKS Bodové hodnocení
Účast na vylučovacích závodech 30 b.
Účast na M MSKS 50 b.
  1.místo 2. místo 3.místo
M MSKS - umístění 100 b. 90 b. 80 b.
Nejlepší stopař, obranář 80 b. 70 b. 60 b.

Mistrovství mládeže (IPO, NZŘ, Záchranáři) Bodové hodnocení
Účast na vylučovacích závodech 30 b.
Účast na MR mládeže 70 b.
  1. místo 2. místo 3. místo
Mistrovství republiky – umístění 90 b. 80 b. 70 b.
Nejlepší stopař, obranář 70 b. 60 b. 50 b.
Záchranáři – specialista sutiny, plošné vyhledávání 70 b. 60 b. 50 b.

Mistrovství republiky (IPO, NZŘ, TART, Záchranáři) Bodové hodnocení
Účast na vylučovacích závodech 50 b. 
Účast na MR 70 b.
  1. místo 2. místo 3. místo
Mistrovství republiky – umístění 120 b. 110 b. 100 b.
Nejlepší stopař, obranář 100 b. 90 b. 80 b.
Záchranáři – specialista sutiny, plošné vyhledávání 100 b. 90 b. 80 b.

Atest psa záchranáře ČR, složka IZS ČR 100 b.
Atest pachového specialisty, ozbrojené složky ČR 100 b.
Obhajoba atestu 40 b.

Bodovací tabulka dogdancing:

Zkoušky a tituly - dogdancing Bodové hodnocení
MD 1, HtM 1, F1, DwD 1 10 b.
MD 2, HtM 2, F2, DwD 2 30 b.
MD 3, HtM 3, F3, DwD 3 60 b.
Master of dogdancing 1 20 b.
Master of dogdancing 2 40 b.
Mastef of dogdancing 3 80 b.
Master of dogdancing MD,HtM,F,DwD 50 b.
Šampion dogdancingu 100 b.

Závody dogdancingu: 1.místo 2.místo 3.místo
Neoficiální závody 10 b. 7 b. 5 b.
Oficiální závody - začátečníci 20 b. 15 b. 10 b.
Oficiální závody - pokročilí 25 b. 20 b. 15 b.
Mistrovství republiky - účast 20 b.
Mistrovství republiky 80 b. 70 b. 60 b.
Mistrovství Evropy - účast 30 b.
Mistrovství Evropy 100 b. 90 b. 80 b.
Mistrovství světa - účast 40 b.
Mistrovství světa 120 b. 110 b. 100 b.
CRUFT - účast 40 b.
CRUFT 120 b. 110 b. 100 b.

Bodovací tabulka agility:

Zkoušky agility Bodové hodnocení
LA 1 na VÝBORNĚ (každá splněná zkouška) 10 b.
LA 2 na VÝBORNĚ (každá splněná zkouška) 30 b.
LA 3 na VÝBORNĚ (každá splněná zkouška) 50 b.
Přestup z LA 1 do LA 2 (splněné podmínky) 20 b.
Přestup z LA 2 do LA 3 (splněné podmínky) 40 b.

Závody agility: 1.místo 2.místo 3.místo
Neoficiální závody 10 b. 7 b. 5 b.
Oficiální závody - JUMPING 30 b. 25 b. 20 b.
Oficiální závody - veteráni 15 b. 12,5 b. 10 b.
Oficiální závody - A0 15 b. 10 b. 5 b.
Oficiální závody - AGILITY 35 b. 30 b. 25 b.
Mistrovství republiky - účast 20 b.
Mistrovství republiky - součet výsledků jumping a agility 90 b. 60 b. 30 b.
Mistrovství republiky - součet výsledků jumpingů- veteráni 45 b. 30 b. 15 b.
Mistrovství republiky - součet výsledků jumpingů- veteráni 30 b. 20 b. 10 b.
Mistrovství republiky ČR všech plemen- účast (dospělí i mládež) 50 b.
Mistrovství republiky ČR všech plemen (dospělí i mládež) 90 b. 80 b. 70 b.
Mistrovství Evropy - účast 60 b.
Mistrovství Evropy 100 b. 90 b. 80 b.
Mistrovství světa - účast 70 b.
Mistrovství světa 120 b. 110 b. 100 b.
Splněné podmínky na A3Championa LA3- 1.rok (splněné podmínky na A3Ch) 20 b.
Splněné podmínky na A3Championa LA3- 2.rok (splněné podmínky na A3Ch) 20 b.
Splněné podmínky na A3Championa LA3- 3.rok (splněné podmínky na A3Ch) – získání titulu A3Ch 50 b.

Bodovací tabulka frisbee:

typ závodu: disciplína kategorie kvalifikace účast 3.místo 2.místo 1.místo
neoficiální závod distanční - - 5 b. 7 b. 10 b.
freestyle začátečník - - 5 b. 7 b. 10 b.
open - - 7 b. 10 b. 15 b.
oficiální závody distanční - - 10 b. 15 b. 20 b.
freestyle začátečník - - 15 b. 20 b. 25 b.
open - - 30 b. 35 b. 40 b.
MČR distanční 10 b. 20 b. 50 b. 60 b. 70 b.
freestyle 20 b. 30 b. 80 b. 90 b. 100 b.
ME distanční - 25 b. 70 b. 80 b. 90 b.
freestyle - 35 b. 90 b. 100 b. 110 b.
MS distanční 20 b. 30 b. 80 b. 90 b. 100 b.
freestyle 30 b. 40 b. 100 b. 110 b. 120 b.
rekord český 30 b.
světový 70 b.

Distanční disicplíny: DogDartbee, TimeTrial a Paralelní TimeTrial, Super Pro Toss&Fetch, Quadruped a jiné (např. Record Chase, disciplíny dle FDDO)

Oficiální závody: závody dle pravidel USDDN, UFO, AWI, FDDO a Skyhoundz v ČR i zahraničí včetně doprovodných soutěží při MČR, ME a MS

Pozn.: na ME zatím není potřeba se kvalifikovat, proto chybí body za kvalifikaci.

Pozn.: body za MČR, ME a MS platí pouze v kategoriích, kde lze získat titul Mistr (tzn. Freestyle, Super Pro Toss&Fetch a Quadruped). Ostatní disciplíny spadají pod bodování oficiálních závodů v dané doprovodné disciplíně.

Bodovací tabulka nosework:

Typ zkoušky Bodové hodnocení
NW-NZ, NW-UZ, NW-WZ, NW-DZ 5 b.
NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D1 10 b.
NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D2 20 b.
NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D3 40 b.
Master of nosework N 60 b.
Master of nosework U 60 b.
Master of nosework W 60 b.
Master of nosework D 60 b.
Master of nosework Z 10 b.
Master of nosework 1 20 b.
Master of nosework 2 40 b.
Master of nosework 3 - (Champion of nosework) 100 b.
  1. místo 2. místo 3. místo  
NW - závody 15 b. 10 b. 5 b.  
  1. místo 2. místo 3. místo účast
MČR 70 b. 60 b. 50 b. 20 b.

Bodovací tabulka závody Dog puller:

Typ závodu 1.místo 2. místo 3. místo účast
Oficiální závody - JUMPING 15 b. 10 b. 5 b.  
Oficiální závody - RUNNING 15 b. 10 b. 5 b.  
Součet obou disciplín 20 b. 15 b. 10 b.  
Mistrovství ČR - JUMPING 60 b. 50 b. 40 b.  
Mistrovství ČR - RUNNING 60 b. 50 b. 40 b.  
Mistrovství ČR - součet obou disciplín 70 b. 60 b. 50 b. 10 b.
Mistrovství Evropy - JUMPING 90 b. 80 b. 70 b.  
Mistrovství Evropy - RUNNING 90 b. 80 b. 70 b.  
Mistrovství Evropy - součet obou disciplín 100 b. 90 b. 80 b. 30 b.
Mistrovství světa - JUMPING 95 b. 85 b. 75 b.  
Mistrovství světa - RUNNING 95 b. 85 b. 75 b.  
Mistrovství světa - součet obou disciplín 105 b. 95 b. 85 b. 35 b.
Rekord český 50 b.
Rekord světový 70 b.

Doktrekking + mushing + vytrvalostní závody/zkoušky

Započítávají se dogtrekkingové akce. Započítávají se individuální (jeden nebo dva psi) musherské sporty na suchu (off snow) a na sněhu. Započítává se také vytrvalostní zkouška (AD Prüfung) a triatlonové a biatlonové závody.

Disciplíny:

  • rychlé tahací sporty: canicross (běh), scooter (koloběžka), bikejöring (kolo), skijöring (běžky); kategorie sprint, mid, long
  • dogtrekking (túra), kategorie long, mid, short
  • vytrvalostní zkouška (20 km běhu u běžce či kola v limitu 3 hodin, v závěru se předvádí ochota k práci - poslušnost dle ZM)
  • triatlon (železný pes): plavání, kolo, běh
  • biatlon : běh, střelba

Sčítají se body za počet uběhnutých/ušlých kilometrů + body za umístění, příp. účast (MČR, ME).

Body jsou uděleny pouze v případě úspěšného absolvování celého závodu.

K zapsání je potřeba poslat výsledkovou listinu, kde bude patrno, kolik kilometrů pes absolvoval, na jakém se umístil místě a o jaký typ závodů se jednalo. Pokud to není uvedeno ve výsledkové listině, je třeba přidat propozice či jiný dokument, z kterého to bude patrné. V musherských sportech se nepíší jména psů, se kterými se běží, proto je nutné ve výsledcích označit alespoň majitele a připsat k němu jméno chodského psa.

Za účast na dogtreku Pojizeřím za sluncem bude připsáno 10b.


kat. body za km závody MČR/mistrovství jiné země ME
3. 2. 1. účast 3. 2. 1. účast 3. 2. 1.
mushing
všechny kategorie 2 body/km 30 b 35 b 40 b 30 b 80 b 90 b 100 b 35 b 90 b 100 b 110 b
dogtrek
všechny kategorie 1 bod/km 30 b 35 b 40 b 10 b za akci
zařazenou do MČR
(počítá se max 60 b)
80 b 90 b 100 b - - - -
vytrval. zkouška 30 b za splnění celé zkoušky - - - - - - - - - - -
triatlon *3 body/km
běh 3 body/km
kolo 3 body/100m plavání
30 b 35 b 40 b - - - - - - - -
Biatlon 2 body / km běh 30 b 35 b 40 b - - - - - - - -
* body tým dostane pouze v případě dokončení celého závodu!

Pasení

FCI závod = trial = zkouška. KAŽDÁ zkouška (tedy závod) se při každém složení započítává opětovně.

Hodnocení Umístění (pouze v případě 5 a více závodníků v kategorii!!!) Titul
Úroveň/typ Splnil Dobře (G) Velmi dobře (VG) Výborně (EXC) 3. místo 2. místo 1. místo res. CACT CACT res. CACITR CACITR
NHAT 10b - - - - - - - - - -
HWT - 10b 15b 20b - - - - - - -
IHT1 - 30b 35b 40b 10b 15b 20b - - - -
IHT2 - 50b 55b 60b 10b 15b 20b - - - -
IHT3 - 70b 75b 80b 10b 15b 20b 20b 25b 90b 100b
Farma závod 20b - - - 10b 15b 20b - - - -

Mistrovství rebubliky chodských psů se týká všech tří kategorií (IHT1-3) a počítá se tabulkou výše, pouze se připočítávají body za účast viz tabulka níže.

V případě, že je k tomuto závodu přidruženo i NHAT a HWT, účastníci v těchto kategoriích body za účast nedostávají.

V případě, že se tým zúčastní MČR choďáků v IHT1-3 a zkoušku nesloží, přesto získává body za účast.


Mistrovství republiky (všech plemen) se týká pouze třídy IHT3. Ostatní třídy přidružené k Mistrovství republiky (IHT1-2) jsou počítány jako normální závody viz tabulka výše.

Umístění
Typ mistrovství kvalifikace 3. místo 2. místo 1. místo účast
MČR (IHT3) 10 30 40 50 -
ME (IHT3) 30 90 100 110 -
MČR choďáků (IHT1-3) - - - - 10


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena