Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Podmínky uchovnění pro plemeno chodský pes

Absolvování svodu dorostu ve věku 7 - 15 měsíců

Svod dorostu je chovatelská akce, jejímž hlavním účelem je posoudit vhodnost spojení rodičovského páru. Svodů je naším klubem pořádáno dostatečné množství (čtyři až pět ročně) na různých místech republiky. Pro majitele budoucího chovného jedince by tedy neměl být problém si vybrat. Doporučujeme na tomto webu sledovat rubriku akce, svody a bonitace, kde jsou vždy uveřejněny informace o aktuálních chovatelských akcích.

Vyhodnocený RTG DKK s výsledkem max. do druhého stupně

Rentgen se provádí u jedinců starších dvanácti měsíců. Snímek může zhotovit jakýkoli veterinář. Kvalitní snímek je potom nutné zaslat na adresu: MVDr. Jaromír Ekr, Pražská 94/53, Hradec Králové 4 - Kukleny, 500 04. MVDr. Ekr je posuzovatelem DKK pro plemeno chodský pes. Zaslání snímku zajistí veterinární pracoviště, kde byl snímek zhotoven. Vyhodnocení obdrží majitel psa na dobírku asi za dva až tři týdny. Dostane dva exempláře - jeden pro sebe a druhý odevzdá při bonitaci, kde bude proveden zápis výsledku rentgenu do PP.

Absolvování výstavy pořádané klubem (klubová, speciální) min. ve třídě mladých s výsledkem V, VD pro psy i feny

Klub pořádá jednou ročně klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz, jednou ročně klubovou výstavu - Memoriál ing. Findejse a jednou ročně speciální výstavu. Pro účely chovnosti je nutné, aby byl jedinec posouzen na jedné z těchto výstav minimálně ve třídě mladých. Důležité je zhodnotit exteriér alespoň trochu "dodělaného" jedince. Posouzení ve třídě štěňat nebo dorostu je pro přiznání chovnosti irelevantní.

Úspěšné absolvování bonitace ve věku nad 18 měsíců

Na bonitaci je posouzen exteriér i povaha psa a je mu přiznán tzv. bonitační kód, který je zapsán do PP spolu s rozhodnutím CHOVNÝ, NECHOVNÝ nebo NEZAŘAZEN. Bonitační komise je minimálně tříčlenná. Jeden z členů je rozhodčím pro exteriér našeho plemene. Proti rozhodnutí bonitační komise je možné se do jednoho měsíce odvolat k výboru klubu. Doporučujeme prostudovat bonitační řád, jehož znění je v rubrice Chovatelství.

Přehled usnesení výboru klubu v návaznosti na doporučení
chovatelského kolegia

LOCUS D

Chodská Lhota – jednání výboru dne 7. srpna 2016
Jedinci, kteří jsou vyšetřeni na Locus D s výsledkem D/d (přenašeč) musí být v případě jejich využití v chovu vždy spojováni pouze s jedincem vyšetřeným na Locus D s výsledkem D/D (čistý), s jedincem, který nenese žádnou alelu pro nestandardní ředění černé barvy. Tato podmínka bude vždy uvedena v poznámce vystaveného krycího listu, včetně zveřejnění na klubovém webu.
Výbor KPCHP chovatelům doporučuje štěňata z takových spojení otestovat na Locus D ještě před prodejem štěňat. Dále výbor doporučuje chovatelům i majitelům těchto odchovů (z důvodu dalšího nešíření nestandardní barvy v chovu) využívat pro další chov jen jedince vyšetřené na Locus D s výsledkem D/D (čistý).

ZTRÁTA ZUBU

Usnesení výboru z 30. května 2015
Klub stále častěji řeší vyražení zubu úrazem.
(Dojde-li k vylomení zubu, jedná se ve většině případů o perzistující/přetrvávající mléčný zub. Vylomení trvalého zubu i s kořeny je opravdu málo pravděpodobné a proto ojedinělé. Jednalo by se o bolestivé zranění doprovázené krvácením z čelisti. Co se týče ulomeného či zlomeného zubu, toto lze specialistou rentgenologicky potvrdit. Návštěva veter. lékaře je však nutná co nejdříve.)
Usnesení : v případě, že je na bonitaci hlášen jedinec, který má chybějící zub (vylomení-vyražení- atd.) musí majitel doložit zprávu od specialisty stomatologa, která dokládá, že došlo ke ztrátě trvalého „druhého“ zubu. Bez tohoto dokladu nelze jedince uchovnit.
Jedná se o psy/feny, kteří ještě nejsou zbonitováni (u psů po již absolvované bonitaci to není nutné).
Pozn.: Upozorňujeme, že posouzení psa rozhodčím exteriéru na výstavě není žádným způsobem „vázáno“ na postoj chovatelského klubu.

DEFORMACE OCASU

Chovatelské kolegium 31. ledna 2015, schváleno výborem klubu.
Rozhodnutí chovatelského kolegia: deformaci ocasu je nutné při bonitaci doložit veterinární zprávou. RTG snímkem (většinou nutné min 2 projekce – rtg z různých úhlů) lze doložit původ deformace/zalomení ocasu. Z veterinární zprávy musí být jasné, že se nejedná o zálomek (dědičně podmíněnou vadu), ale o frakturu.
(v případě, že veterinárním vyšetřením není možné zjistit a doložit původ deformace – bude z hlediska chovu posuzováno jako dědičná vada).
Jedná se o psy/feny narozené od 31. ledna 2015.

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena