Informace o klubu


Klub, který sdružuje majitele a příznivce tohoto našeho národního plemene, byl založen v listopadu 1991 ve Vrbně pod Pradědem ustavující schůzí.

Máme vlastní stanovy klubu, organizační, zápisní a bonitační řád. Klub registruje přes 600 řádných členů, pro které vydává 3x ročně klubový zpravodaj. Každoročně se pořádá klubová a speciální výstava KPCHP, několik svodů dorostu a bonitací (nejméně 5 akcí ročně), probíhají také klubové akce a klubová setkání.

V roce 1997 vydalo nakladatelství DONA publikaci CHODSKÝ PES, autor ing. Jan Findejs. Máme oficiální překlady standardu v německém i anglickém jazyce. Zde chceme poděkovat ing. Jar. Dostálovi, Dr.Sc. za jeho pomoc.
  Aktuální status uznání pražského krysaříka a chodského psa – červenec 2015:

  Přihláška do KPCHP:

  Vzor složenky:

  Normativy klubu:
  Souhlas se zveřejněním kontaktních údajů na www.kpchp.org