Chovné podmínky pro zahraniční majitele chodských psů

Zahraniční majitel chce uchovnit CHP v ČR

Podmínky :

Zahraniční majitel feny chce nakrýt psem z ČR – zápis štěňat v zahraničí

Majitel chovného psa si vyžádá fotokopii FCI rodokmenu feny a potvrzení o chovnosti ze země zápisu štěňat, event. registraci chovatelské stanice, aby se předešlo množení psů bez PP.

Zahraniční majitel feny chce nakrýt psem z ČR – zápis štěňat v ČR

nebo

český majitel feny chce krýt zahraničním psem

Oba jedinci musejí splňovat chovné podmínky KPCHP.
Není-ĺi jedinec zbonitován v ČR, musí doložit :