Jak na to ...

Informace, co se komu posílá k uveřejnění na webu

  KOMU   CO POSÍLAT
  Zdeňka Štěpánová
  zdenka.stepanova@post.cz
  Doplnění informací na kartách jednotlivých psů či doplnění kontaktních údajů u chovatelských stanic členů klubu,   inzerce na webu. Získané tituly a absolvované zkoušky pro zveřejnění na kartě psa na webu. Kompletní výsledky   z jednotlivých výstav na příslušném formuláři ke zveřejnění na webu. Vyjma výsledků z klubových akcí (výstavy,
  svod, bonitace), které zasílají členové výboru.

  Ivana Soldánová
  ivasold@seznam.cz
  Dotazník zdraví CHP, výsledky všech zdravotních vyšetření, informace o úmrtí psa.
  Žádosti o vystavení a zápis na krycí list jedinců s omezenou chovností.
  Karel Vild
  vild.karel@seznam.cz
  Potvrzení o zkouškách a umístění na závodech do soutěže Chodský pes ve výkonu. (Do této soutěže se automaticky   nezapočítává absolvování zkoušek zveřejněné v daném kalendářním roce na webu. Rozhodující je informace poslaná   Karlu Vildovi.)
  Karel Peroutka
  KarlosPeroutka@seznam.cz
  Vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku potvrzení o úhradě členských příspěvků.
  Změny v osobních údajích členů KPCHP.
  Dotazy ke Zdravotnímu programu.
  Přihlášky nových členů klubu.
  místně příslušný poradce chovu   Žádost o vystavení krycího listu, včetně dokladu o úhradě poplatku za vystavení krycího listu. Informaci o   uskutečněném krytí (vyplněná příslušná část krycího listu). Informaci o registraci nové chovatelské stanice. (Na webu   je zveřejněn seznam chovatelských stanic členů klubu.)
  Kateřina Mohapelová
  klub.chp@seznam.cz
  Objednávky klubových propagačních předmětů a návrhy na ně.
  Zdeňka Koubíková
  zafkoubikovi@seznam.cz
  Fotografie na web, do stolního kalendáře a dalších materiálů klubu.
  Kateřina Mohapelová
  klub.chp@seznam.cz
  Články, fotky a inzerce do Zpravodaje či jiné materiály vhodné k využití redakční radou.
  webmaster
  kpchp@seznam.cz
  Informace o majiteli psa – majitel sám vyplňuje kontaktní údaje, které chce mít na kartě psa (kliknutím na ikonku pod   majitelem na kartě svého psa).


Obrázky do databáze:


Kolik fotografií mohu poslat? >>>

Jaké fotografie neposílat? >>>

Jaké fotografie tedy poslat? >>>

Kdy fotky poslat? >>>

Kdo může fotky poslat? >>>

Kam fotky poslat? >>>


Cestování po zemích EU:


Cestování po zemích EU >>>


Souhlas se zveřejněním kontaktních údajů na www.kpchp.org