Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 27. června 2020 v ATC Mostkovice.

Ubytování si každý zařizuje sám přes email atc@mostkovice.cz

Uzávěrka přihlášek: 12. března 2020Seznam přihlášených na svod:
  Brabec Fraantišek   Kohutová Magdalena   Pospíšilová Nikol
  Burdová Zuzana   Korneta Jiří   Prchalová Lucie
  Čapková Alena   Křivánková Ivana   Smejkalová Jitka
  Červinková Jiřina   Kříbala Pavel   Směja Jan
  Dobiáš Dušan   Kubín Miloš   Sochorková Pavlína
  Dreslerová Radka   Kulfirstová Ivana   Stachová Lucie
  Fendrichová Lucie   Kunčická Gabriela   Stránská Iva
  Goldová Hana   Lašáková Kateřina   Šlaj Josef
  Havránková Hana   Malyšková Svatava   Šmidová Petra
  Heřmanová Kamila   Míčková Jana   Tollarová Radka
  Hladká Martina   Molnár Martin   Tomášek Milan
  Chlebík Tomáš   Moravčík Petr   Trtílek Ivo
  Chrástková Lenka   Nedomová Iveta   Tvrzická Petra
  Chrzanowska Šarka   Niedobová Tereza   Vávrová Barbora
  Kašíková Blanka   Osičková Lenka   Vinterlíková Kristýna
  Kedroňová Blanka   Pospíšil Petr  

Program:


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena