Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 28. března 2020 v ZKO Horní Počernice.

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2020Seznam přihlášených na svod:
  Antošová Kristýna   Kalkusová Markéta   Prokešová Věra
  Bakšteinová Radana   Kaslová Andrea   Radová Marie
  Benda Miloslav   Kedroňová Blanka   Radová Simona
  Benešová Daniela   Klír Petr   Richterová Alena
  Bolehovský Pavel   Kopecká Pavlína   Růžičková Irena
  Boušová Irena   Krajíčková Tereza   Seman Radek
  Čádová Věra   Králová Jarmila   Skálová Dana
  Čermák Pavel   Kresl Miroslav   Stuchlík Karel
  Čermáková Martina   Kudrnáčová Jana   Svobodová Martina
  Černický Pavel   Kurková Radka   Szkrobisz Daniel
  Dluhošová Zuzana   Kvášová Zita   Šálek Roman
  Drbohlavová Lenka   Lhota Petr   Šestáková Kamila
  Enöklová Barbora   Listopad Petr   Šimák Josef
  Fialová Helena   Macura Michal   Šimanovská Eva
  Fikáčková Miroslava   Makar Alexandr   Špidlenová Veronika
  Frydrych Miroslav   Martincová Martina   Špok Ondřej
  Frydrychová Lenka   Mikšíková Kateřina   Šteg Miroslav
  Gründfeld Stanislav   Mlejová Ivana   Štěpánová Alena
  Haladová Anna   Müller Libor   Štěpánová Zdeňka
  Hambálek Tomáš   Nesnídalová Mariana   Švach Petr
  Hanzalová Sylva   Nováková Jitka   Thonova Věra
  Hanzlíková Zuzana   Novotný Jaromír   Tomanová Kamila
  Hejsková Eva   Odlasová Jaroslava   Trmalová Anita
  Hessová Zuzana   Odstrčilová Dana   Trnková Alena
  Hnízdová Alena   Pargačová Lucie   Vančura Václav
  Horová Magdaléna   Paterová V.   Vaňková Andrea
  Hovorková Dana   Pejša Pavel   Vaňková Pavla
  Hrubý Ivo   Plicková Věra   Veselý Tomáš
  Hyksová Simona   Pokorný Jaroslav   Vodnárek Dušan
  Chalupa Petr   Polívková Alena   Vrátný Jan
  Chmelířová Květa    

Program:

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin
Na akci bude přítomna genetická laboratoř Genomia - možnost odběru genetických vzorků na vyšetření DM,Locus atd.

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou
Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena